Call Us : 02-539-9990
Knowledge

เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับฟิล์มกรองแสง

เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับฟิล์มกรองแสง

ประเภทของฟิล์มกรองแสง
ฟิล์มกรองแสงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. ฟิล์มย้อมสี ( DYED FILM )
เป็นฟิล์มที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นต่ำ โดยจะนำสีมาย้อมที่กาวหรือโพลีเอสเตอร์ มีคุณสมบัติในการกรองแสงได้
แต่สามารถลดความร้อนได้น้อย กาวที่ใช้ไม่มีคุณภาพ ราคาถูก อายุการใช้งานสั้นไม่เกิน 3 ปี เมื่อเสื่อมสภาพสีจะจางลง
เปลี่ยนเป็นสีม่วง โป่งพอง กาวจะเสื่อมทำให้รบกวนทัศนวิสัย ส่วนใหญ่ใช้เป็นฟิล์มแถม
ฟิล์มย้อมสีนี้ ยังมีผู้บริโภคที่มีความเข้าใจผิดอยู่ว่าติดแล้วสามารถลดความร้อนได้ โดยเฉพาะผู้ที่เลือกสีเข้ม ( ฟิล์ม 80 %
หรือแสงส่องผ่านได้ประมาณ 5 – 10 % ) เพราะความเข้มของฟิล์มจะทำให้รู้สึกสบาย แต่สีของฟิล์มที่เข้มมากจะยิ่งดูดซับ
พลังงานความร้อนไว้แล้วค่อยๆส่งผ่านมาภายในอาคารหรือรถ ทำให้ร้อนขึ้น

2. ฟิล์มเคลือบละอองโลหะ ( METALLIZED FILM )
เป็นฟิล์มที่ผลิตโดยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นำอนุภาคของโลหะมาเคลือบไว้บนแผ่นโพลีเอสเตอร์
ทำให้สามารถสะท้อนพลังงานความร้อนได้ดี จึงสามารถลดความร้อนได้มากกว่าฟิล์มย้อมสีมาก อายุการใช้งานนานกว่าประมาณ 5 – 7 ปี กาวและโพลีเอสเตอร์มีคุณภาพดีกว่า ราคาสูงกว่า

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแสงอาทิตย์

แสงอาทิตย์ ( SOLAR RADIATION ) จะประกอบไปด้วยพลังงานในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
แบ่งตามความยาวคลื่น ( WAVELENGTH ) ได้ 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1.รังสีอัลตราไวโอเลต ( ULTRA VIOLET – UV )
มีความยาวคลื่นระหว่าง 100 – 400 นาโนเมตร (NANOMETERS – nm ) เป็นพลังงานที่ทำให้สีของวัตถุซีดจาง, แห้งกรอบหมดอายุเร็ว เป็นอันตรายต่อผิวหนังของมนุษย์ แบ่งออกเป็น
- UV – C ( 100 – 250 nm ) เป็นอันตรายมากที่สุด แต่ถูกดูดกลืนไว้โดยชั้นโอโซนในบรรยากาศ
- UV – B ( 250 – 300 nm ) ถูกดูดกลืนไว้โดยชั้นโอโซนเป็นส่วนใหญ่ ส่องถึงพื้นโลกเพียงบางส่วนมีประโยชน์ในการสร้าวิตามินดีในเวลาสั้นๆ เป็นสาเหตุของมะเร็งผิวหนังเมื่อมีการสะสม ทำให้ผิวหนังแดด ไหม้เกรียม เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคต้อ สามารถป้องกันได้โดยวัสดุป้องกันแสงต่างๆ เช่นกระจกหน้าต่างทั่วไป, เสื้อผ้า, ร่ม

- UV – A ( 300 – 400 nm ) ) ถูกดูดกลืนไว้โดยชั้นโอโซนเป็นส่วนน้อย ส่องถึงพื้นโลกได้เกือบทั้งหมด ป้องกันได้โดยฟิล์มกรองแสง

ในพลังงานแสงอาทิตย์จะมีรังสีอัลตราไวโอเลตประกอบอยู่ 3 %
2. แสงที่สามารถมองเห็นได้ ( VISIBLE LIGHT )
มีความยาวคลื่นระหว่าง 380 – 780 nm เป็นความยาวคลื่นที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยจะเห็นเป็นแสงสีขาว แต่จริงๆ แล้วประกอบไปด้วยสี 7 สี หรือสีรุ้งนั่นเอง สามารถทดสอบได้โดยใช้ปริซึม ในพลังงานแสงอาทิตย์จะมีแสงที่สามารถมองเห็นได้ประกอบอยู่ 44 %
3. แสงที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ( NEAR INFRARED – NIR )
มีความยาวคลื่นมากกว่า 780 nm ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือที่เรียกว่าอินฟราเรด
ในพลังงานแสงอาทิตย์จะมีแสงที่ไม่สามารถมองเห็นได้ประกอบอยู่ 53 %

เกิดอะไรขึ้นเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ตกกระทบกระจก
Sunlit Window – Energy Balance

ฟิล์มลดความร้อนทำหน้าที่อย่างไร
ฟิล์มลดความร้อนทำหน้าที่ในการควบคุมการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นกับกระจกจากพลังงานแสงอาทิตย์โดย
1. พยายามทำให้กระจกมีความสามารถสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากขึ้น
2. พยายามทำให้กระจกมีการดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์น้อย
3. พยายามทำให้พลังงานแสงอาทิตย์ถูกส่งผ่านกระจกเข้ามาน้อยลง

Comments are closed.

Address

บริษัท วิน วิน เวิร์คส์ (2002) จำกัด
64 ซ.โชคชัย 4 ซ.69 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 02-539-9990 แฟกซ์. 02-539-9366
ติิดต่อ :contact@hanitathailand.com
twitterfacebookemailrss

Login Form